Evandre

Lecture cursive de textes latins et grecs

18 Paulinus, démissionne !

Tu as fait tes preuves : songe à toi!De Brevitate Vitae, 18


Excerpe itaque te vulgo, Pauline carissime, et in tranquilliorem portum non pro aetatis spatio jactatus tandem recede. Cogita quot fluctus subieris, quot tempestates partim privatas sustinueris, partim publicas in te converteris; satis jam per laboriosa et inquieta documenta exhibita virtus est: experire quid in otio faciat. Major pars aetatis, certe melior, rei publicae data est: aliquid temporis tui sume etiam tibi. Nec te ad segnem aut inertem quietem voco, non ut somno et caris turbae voluptatibus quidquid est in te indolis vividae mergas: non est istud adquiescere; invenies majora omnibus adhuc strenue tractatis operibus quae repositus et securus agites. Tu quidem orbis terrarum rationes administras tam abstinenter quam alienas, tam diligenter quam tuas, tam religiose quam publicas; in officio amorem consequeris in quo odium vitare difficile est: sed tamen, mihi crede, satius est vitae suae rationem quam frumenti publici nosse. Istum animi vigorem rerum maximarum capacissimum a ministerio honorifico quidem sed parum ad beatam vitam apto revoca et cogita non id egisse te ab aetate prima omni cultu studiorum liberalium ut tibi multa milia frumenti bene committerentur: majus quiddam et altius de te promiseras. Non deerunt et frugalitatis exactae homines et laboriosae operae: tanto aptiora portandis oneribus tarda jumenta sunt quam nobiles equi, quorum generosam pernicitatem quis umquam gravi sarcina pressit? Cogita praeterea quantum sollicitudinis sit ad tantam te molem objicere: cum ventre tibi humano negotium est; nec rationem patitur nec aequitate mitigatur nec ulla prece flectitur populus esuriens. Modo modo intra paucos illos dies quibus C. Caesar periit, si quis inferis sensus est, hoc gravissime ferens, quod videbat populo Romano superstite septem aut octo certe dierum cibaria superesse dum ille pontes navibus jungit et viribus imperi ludit, aderat ultimum malorum obsessis quoque, alimentorum egestas; exitio paene ac fame constitit et, quae famem sequitur, rerum omnium ruina furiosi et externi et infeliciter superbi regis imitatio. Quem tunc animum habuerunt illi quibus erat mandata frumenti publici cura, saxa ferrum ignes Gaium excepturi? Summa dissimulatione tantum inter viscera latentis mali tegebant, cum ratione scilicet; quaedam enim ignorantibus aegris curanda sunt: causa multis moriendi fuit morbum suum nosse.


Vocabulaire dans l’ordre du texte :

excerpo, is, ere, cerpsi, cerptum : prendre des notes

itaque, conj. : c'est pourquoi, aussi, par conséquent

tu, tui : tu, te, toi

vulgus, i, n. : la foule, le commun des hommes (in vulgus : dans la foule, dans le public)

carus, a, um : cher

in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre

tranquillus, a, um : calme, tranquille

portus, us, m. : port

pro, prép. : + Abl. : devant, pour, à la place de, en considération de

aetas, atis, f. : 1. le temps de la vie, la vie 2. l'âge 3. la jeunesse 4. te temps, l'époque (in aetatem : pendant longtemps)

spatium, ii, n. : la distance, l'espace (lieu ou temps)

jactatus, us, m. : l'agitation, le secoûment, le mouvement

tandem, adv. : enfin

recedo, is, ere, cessi, cessum : repartir, s'en aller

cogito, as, are : penser, réfléchir

quot, inv. : tant de ; tot... quot, autant de... que ; totidem... quot, aussi souvent... que

fluctus, us, m. : flot

tempestas, atis, f. : temps, mauvais temps

partim, adv. : en partie

privatus, a, um : privé

sustineo, es, ere, tinui, tentum : soutenir, supporter

publicus, a, um : public

converto, is, ere, verti, versum : tourner complètement

satis, adv. : assez, suffisamment

jam, adv. : déjà, à l'instant

per, prép. : + Acc. : à travers, par

laboriosus, a, um : qui demande du travail, qui se donne au travail, actif, laborieux

inquietus, a, um : troublé, agité

documentum, i, n. : l'exemple, le modèle, l'enseignement, la démonstration

exhibeo, es, ere, ui, itum : montrer, donner des représentations, présenter

virtus, utis, f. : courage, honnêteté

experior, iris, iri, expertus sum : éprouver, essayer

quis, quae, quid : qui ? quoi ? après si, nisi, ne, num, quis est l'équivalent de aliquis (quelqu'un, quelque chose).

otium, ii, n. : le loisir, le calme, le repos

facio, is, ere, feci, factum : faire

major, oris : comparatif de magnus. plus grand.

pars, partis, f. : partie, côté

certe, adv. : certainement, sûrement

melior, oris : comp. de bonus : meilleur

res, rei, f. : la chose, l'événement, la circonstance, l'affaire judiciaire; les biens

publicus, a, um : public

do, das, dare, dedi, datum : donner

aliquis, a, id : quelqu'un, quelque chose

tempus, oris, n. : 1. le moment, l'instant, le temps 2. l'occasion 3. la circonstance, la situation

sumo, is, ere, sumpsi, sumptum : 1. prendre, se saisir de 2. choisir 3. s'arroger, s'attribuer 4. admettre

etiam, adv. : encore, en plus, aussi, même, bien plus

nec, adv. : et...ne...pas

ad, prép. + Acc. : vers, à, près de

segnis, e : lent, indolent, inactif, paresseux

aut, conj. : ou, ou bien

iners, inertis : sans activité, sans énergie, inactif

quies, etis, f. : tranquilité

voco, as, are : appeler

ut, conj. : + ind. : quand, depuis que; + subj; : pour que, que, de (but ou verbe de volonté), de sorte que (conséquence) adv. : comme, ainsi que

somnus, i, m. : sommeil

carus, a, um : cher

turba, ae, f. : foule, désordre, émoi

voluptas, atis, f. : volupté

quisquis, quidquid ou quicquid : quiconque, quoi que ce soit

indoles, is, f. : les qualités natives, les talents, les penchants

vividus, a, um : plein de vie, vigoureux, vif, énergique

mergo, is, ere, mersi, mersum : plonger, tremper

iste, a, ud : ce

adquiesco, is, ere, quieui, quietum : trouver le repos

invenio, is, ire, veni, ventum : trouver

omnis, e : tout

adhuc, adv. : jusqu'ici, encore maintenant

strenue, adv. : hardiment

tracto, as, are : toucher; manier, prendre soin, ; se comporter, s'occuper de

opus, operis, n. : le travail (opus est mihi = j'ai besoin)

repono, is, ere, posui, positum : replacer, reposer, remettre

securus, a, um : tranquille, sûr

agito, as, are : mettre en mouvement, s'occuper de

quidem, adv. : certes (ne-) ne pas même

orbis, is, m. : cercle globe. - terrarum : le monde

ratio, onis, f. : la raison, le raisonnement, le compte

administro, as, are : gouverner, administrer

tam, adv. : si, autant

abstinenter : avec intégrité

alienus, a, um : 1. d'autrui, étranger 2. éloigné, déplacé, desavantageux

diligenter, adv. : attentivement, scrupuleusement

religiosus, a, um : consciencieux, honnête, scrupuleux; pieux, scrupuleux, superstitieux

officium, ii, n. : 1. le service, la fonction, le devoir 2. la serviabilité, l'obligeance, la politesse 3. l'obligation morale

amor, oris, m. : amour

consequor, eris, i, cutus sum : obtenir

odium, i, n. : haine

vito, as, are : éviter

difficilis, e : difficile

sed, conj. : mais

tamen, adv. : cependant

ego, mei : je

credo, is, ere, didi, ditum : I. 1. confier en prêt 2. tenir pour vrai 3. croire II. avoir confiance, se fier

satius, adv. : préférable, plus à propos

frumentum, i, n. : blé

nosse, infinitif parfait de nosco, is, ere : connaître

animus, i, m. : le coeur, la sympathie, le courage, l'esprit

vigor, oris, m. : la vigueur, la force vitale

res, rei, f. : la chose, l'événement, la circonstance, l'affaire judiciaire; les biens

capax, acis : qui peut contenir, spacieux ; capable de + génitif

a, prép. : + Abl. : à partir de, après un verbe passif = par

ministerium, i, n. : service, tâche

honorificus, a, um : honorable

parum, adv. : peu

ad, prép. + Acc. : vers, à, près de, pour

beatus, a, um : heureux

vita, ae, f. : vie

aptus, a, um : attaché à, apte

revoco, as, are : rappeler

is, ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci

ago, is, ere, egi, actum : 1. mettre en mouvement, pousser 2. faire, traiter, agir

aetas, atis, f. : 1. le temps de la vie, la vie 2. l'âge 3. la jeunesse 4. te temps, l'époque (in aetatem : pendant longtemps)

primus, a, um : premier (comparatif : prior)

omnis, e : tout

cultus, us, m. : action de cultiver, culte, élégance raffinée

studium, ii, n. : 1. le zèle, l'ardeur 2. l'affection, l'attachement 3. l'intérêt, la passion, l'étude

milium, ii, n. : mille

frumentum, i, n. : blé

bene, adv. : bien

committo, is, ere, misi, missum : confier qqch à qqn, (- proelium) : engager le combat, se risquer, s'exposer

quidam, quaedam, quoddam/quiddam : un certain, quelqu'un, quelque chose

altus, a, um : haut, profond, grand (métaph.)

de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de

promitto, is, ere, misi, missum : lâcher en avant, envoyer à, promettre, accepter une invitation

desum, es, esse, defui : manquer

exigo, is, ere, egi, actum : chasser, achever, réclamer

homo, minis, m. : homme, humain

laboriosus, a, um : qui demande du travail, qui se donne au travail, actif, laborieux

opera, ae, f. : le soin, l'effort (operam dare : se consacrer à)

tanto, adv. : suivi d'un comparatif = autant, d'autant

aptus, a, um : attaché à, apte

porto, as, are : porter

onus, eris, n. : fardeau

tardus, a, um : lent, mou, stupide

jumentum, i, n. : le bétail

nobilis, e : connu, noble

equus, i, m. : cheval

generosus, a, um : de bonne race, noble

pernicitas, atis, f. : la souplesse, la vitesse, la légèreté

umquam, inv. : une seule fois ; avec une négation : jamais

gravis, e : sérieux, triste, lourd

sarcina, ae, f. : le bagage (souvent au pluriel : les bagages, les effets)

premo, is, ere, pressi, pressum : presser, accabler, écraser

praeterea, inv. : en outre

quantum, inv. : combien ?

sollicitudo, dinis, f. : tourment, grosse inquiétude

moles, is, f. : la masse

objicio, is, ere, jeci, jectum : jeter devant, placer devant, exposer, reprocher

cum, inv. :1. Préposition + abl. = avec 2. conjonction + ind. = quand, lorsque, comme, ainsi que 3. conjonction + subj. : alors que

venter, tris, m. : le ventre

humanus, a, um : humain

negotium, ii, n. : affaire, mission

patior, eris, i, passus sum : supporter, souffrir, être victime de, être agressé par

aequitas, atis, f. : équité

mitigo, as, are : rendre doux, calmer, apaiser

preces, um, f. pl. : prières

flecto, is, ere, flexi, flexum : courber (flexum mare : une crique)

populus, i, m. : peuple

esurio, is, ire, iui ou ii : avoir faim

intra, prép + acc : au-dedans de, moins de ; adv : à l'intérieur

pauci, ae, a : pl. peu de

dies, ei, m. et f. : jour

C, = Caius, ii, m. : abréviation.

Caesar, aris, m. : César, empereur

pereo, is, ire, ii, itum : périr

si, conj. : si

inferus, a, um : que est au-dessous de, inférieur (inferi : les enfers)

sensus, us, m. : le sens, les sentiments

fero, fers, ferre, tuli, latum : porter, supporter, rapporter

Romanus, a, um : Romain (Romanus, i, m. : le Romain)

superstes, itis : qui reste, qui survit, survivant

septem, adj. num. : sept

aut, conj. : ou, ou bien

octo, adj. num. inv. : huit

certe, adv. : certainement, sûrement

certus, a, um : certain

dies, ei, m. et f. : jour

cibaria, orum : les aliments, la nourriture

supersum, es, esse, fui : demeurer, survivre

dum, conj. : 1. + ind. = pendant que, jusqu'à ce que 2. + subj. : pourvu que, le temps suffisant pour que

pons, pontis, m. : le pont

navis, is, f. : navire

jungo, is, ere, junxi, junctum : joindre

vires, ium, f. : force(s)

ludo, is, ere, lusi, lusum : jouer

adsum, es, esse, adfui : être présent, assister, aider

ultimus, a, um : dernier

malum, i, n. : pomme

malus, a, um : mauvais. comp. peior, sup. : pessimus (-umus)

obsideo, es, ere, edi, essum : être assis; occuper un lieu, assiéger, bloquer, investir

quoque, adv. : aussi

alimentum, i, n., plutôt au pl. : aliments

egestas, atis, f. : misère ; + gén. : le manque de ...

exitium, ii, n. : la fin, la mort

paene, adv. : presque (cela a failli ...)

ac, conj. : et, et aussi

fames, is, f. : faim

consto, as , are : coûter

sequor, eris, i, secutus sum : 1. suivre 2. poursuivre 3. venir après 4. tomber en partage

ruina, ae, f. : chute, écroulement, effondrement, catastrophe, ruine

furiosus, a, um : dément

externus, a, um : extérieur

infeliciter : de façon malheureuse

rex, regis, m. : le roi

imitatio, onis, f. : imitation

tunc, adv. : alors

animus, i, m. : le coeur, la sympathie, le courage, l'esprit

mando, as, are : confier

frumentum, i, n. : blé

publicus, a, um : public

cura, ae, f. : soin, souci

saxum, pierre, rocher, roche

ferrum, i, n. : fer, outil ou arme de fer

ignis, is, m. : feu

Gaius, i, m. : Gaius, Caius

excipio,is,ere : supporter

summus, a, um : superlatif de magnus. très grand, extrême

dissimulatio, inis, f. : la dissimulation, la feinte

inter, prép. + Acc. : parmi, entre

viscus, eris, n. : chair, entrailles

lateo, es, ere, latui : se cacher

malum,i : mal, malheur

tego, is, ere, texi, tectum : 1. couvrir, recouvrir 2. cacher, abriter 3. garantir, protéger

scilicet, adv. : il va de soi, bien entendu

quidam, quaedam, quoddam/quiddam : un certain, quelqu'un, quelque chose

enim, inv. : car, en effet

ignoro, as, are : ignorer

aeger, gra, grum : malade (aegrum, i, n. : la maladie)

curo, as, are : se charger de, prendre soin de (curatus, a, um : bien soigné)

causa, ae, f. : la cause, le motif; l'affaire judiciaire, le procès; + Gén. : pour

morior, eris, i, mortuus sum : mourir

morbus, i, m. : maladie

sus, suis, f. : le cochon - f. : la truie

suus, a, um : adj. : son; pronom : le sien, le leur


Vocabulaire par ordre de fréquence :

Fréquence 1 :

a, ab, prép. : + Abl. : à partir de, après un verbe passif = par

ac, conj. : et, et aussi

ad, prép. + Acc. : vers, à, près de

adsum, es, esse, adfui : être présent, assister, aider

aetas, atis, f. : 1. le temps de la vie, la vie 2. l'âge 3. la jeunesse 4. te temps, l'époque (in aetatem : pendant longtemps)

ago, is, ere, egi, actum : 1. mettre en mouvement, pousser 2. faire, traiter, agir

alienus, a, um : 1. d'autrui, étranger 2. éloigné, déplacé, desavantageux

aliquis, a, id : quelqu'un, quelque chose

altus, a, um : haut, profond, grand (métaph.)

amor, oris, m. : amour

animus, i, m. : le coeur, la sympathie, le courage, l'esprit

aut, conj. : ou, ou bien

bene, adv. : bien

causa, ae, f. : la cause, le motif; l'affaire judiciaire, le procès; + Gén. : pour

credo, is, ere, didi, ditum : I. 1. confier en prêt 2. tenir pour vrai 3. croire II. avoir confiance, se fier

cura, ae, f. : soin, souci

de, prép. + abl. : au sujet de, du haut de, de

dies, ei, m. et f. : jour

do, das, dare, dedi, datum : donner

dum, conj. : 1. + ind. = pendant que, jusqu'à ce que 2. + subj. : pourvu que, le temps suffisant pour que

ego, mei : je

enim, inv. : car, en effet

equus, i, m. : cheval

etiam, adv. : encore, en plus, aussi, même, bien plus

facio, is, ere, feci, factum : faire

fero, fers, ferre, tuli, latum : porter, supporter, rapporter

ferrum, i, n. : fer, outil ou arme de fer

gravis, e : sérieux, triste, lourd

habeo, es, ere, bui, bitum : avoir (en sa possession), tenir (se habere : se trouver, être), considérer comme

hic, haec, hoc : ce, cette, celui-ci, celle-ci

homo, minis, m. : homme, humain

humanus, a, um : humain

ignis, is, m. : feu

ille, illa, illud : adjectif : ce, cette(-là) ; pronom : celui-là, celle-là, cela.

in, prép. : (acc. ou abl.) dans, sur, contre

inferus, a, um : que est au-dessous de, inférieur (inferi : les enfers)

inter, prép. + Acc. : parmi, entre

invenio, is, ire, veni, ventum : trouver

is, ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci

iste, a, ud : ce, celui-ci (pej)

itaque, conj. : c'est pourquoi, aussi, par conséquent

jam, adv. : déjà, à l'instant

malum, i, n. : pomme

malus, a, um : mauvais. comp. peior, sup. : pessimus (-umus)

modo, adv. : seulement ; naguère, il y a peu (modo... modo... tantôt... tantôt...)

modus, i, m. : mesure, limite, manière

morior, eris, i, mortuus sum : mourir

multus, a, um : en grand nombre (surtout au pl. : nombreux)

navis, is, f. : navire

nec, adv. : et...ne...pas ; nec ... nec ... : ni... ni ...

non, neg. : ne...pas

omnis, e : tout

opus, operis, n. : le travail (opus est mihi = j'ai besoin)

pars, partis, f. : partie, côté

parum, adv. : peu

patior, eris, i, passus sum : supporter, souffrir, être victime de, être agressé par

per, prép. : + Acc. : à travers, par

pereo, is, ire, ii, itum : périr

populus, i, m. : peuple

premo, is, ere, pressi, pressum : presser, accabler, écraser

primus, a, um : premier (comparatif : prior)

pro, prép. : + Abl. : devant, pour, à la place de, en considération de

quam, 1. accusatif féminin du pronom relatif = que 2. accusatif féminin sing de l'interrogatif = quel? qui? 3. après si, nisi, ne, num = aliquam 4. relatif de liaison = et eam 5. introduit le second terme de la comparaison

quantus, a, um, pr. excl et interr : quel (en parlant de grandeur)

qui, quae, quod, pr. rel : qui, que, quoi, dont, lequel...

quidem, adv. : certes (ne-) ne pas même

quis, quae, quid : qui ? quoi ? après si, nisi, ne, num, quis est l'équivalent de aliquis (quelqu'un, quelque chose).

quod, 1. pronom relatif nom. ou acc. neutre singulier : qui, que 2. faux relatif = et id 3. conjonction : parce que, le fait que 4. après si, nisi, ne, num = aliquod = quelque chose 5. pronom interrogatif

quoque, adv. : aussi

ratio, onis, f. : la raison, le raisonnement, le compte

res, rei, f. : la chose, l'événement, la circonstance, l'affaire judiciaire; les biens

rex, regis, m. : le roi

satis, adv. : assez, suffisamment

sed, conj. : mais

sequor, eris, i, secutus sum : 1. suivre 2. poursuivre 3. venir après 4. tomber en partage

si, conj. : si

spatium, ii, n. : la distance, l'espace (lieu ou temps)

studium, ii, n. : 1. le zèle, l'ardeur 2. l'affection, l'attachement 3. l'intérêt, la passion, l'étude

sum, es, esse, fui : être ; en tête de phrase : il y a

sumo, is, ere, sumpsi, sumptum : 1. prendre, se saisir de 2. choisir 3. s'arroger, s'attribuer 4. admettre

suus, a, um : adj. : son; pronom : le sien, le leur

tam, adv. : si, autant

tamen, adv. : cependant

tantum, inv. : tant de, tellement ; seulement

tantus, a, um : si grand ; -... ut : si grand... que

tempus, oris, n. : 1. le moment, l'instant, le temps 2. l'occasion 3. la circonstance, la situation

terra, ae, f. : terre

tu, tui : tu, te, toi

tunc, adv. : alors

tuus, a, um : ton

ullus, a, um : un seul ; remplace nullus dans une tournure négative

ut, conj. : + ind. : quand, depuis que; + subj; : pour que, que, de (but ou verbe de volonté), de sorte que (conséquence) adv. : comme, ainsi que

video, es, ere, vidi, visum : voir (videor, eris, eri, visus sum : paraître, sembler)

virtus, utis, f. : courage, honnêteté

vita, ae, f. : vie

voco, as, are : appeler

voluptas, atis, f. : volupté


fréquence 2 :

adhuc, adv. : jusqu'ici, encore maintenant

agito, as, are : mettre en mouvement, s'occuper de

beatus, a, um : heureux

carus, a, um : cher

certe, adv. : certainement, sûrement

cogito, as, are : penser, réfléchir

committo, is, ere, misi, missum : confier qqch à qqn, (- proelium) : engager le combat, se risquer, s'exposer

consisto, is, ere, stiti : se placer, s'établir

converto, is, ere, verti, versum : tourner complètement

curo, as, are : se charger de, prendre soin de (curatus, a, um : bien soigné)

desum, es, esse, defui : manquer

difficilis, e : difficile

exigo, is, ere, egi, actum : chasser, achever, réclamer

experior, iris, iri, expertus sum : éprouver, essayer

frumentum, i, n. : blé

infero, es, ferre, tuli, illatum : porter dans, servir

jacto, as, are : 1. jeter, lancer 2. agiter 3. débattre 4. jeter avec ostentation, vanter

jungo, is, ere, junxi, junctum : joindre

malo, mavis, malle, malui : préférer

morbus, i, m. : maladie

multo, as, are : punir

negotium, ii, n. : affaire, mission

nobilis, e : connu, noble

odium, i, n. : haine

officium, ii, n. : 1. le service, la fonction, le devoir 2. la serviabilité, l'obligeance, la politesse 3. l'obligation morale

onus, eris, n. : fardeau

opera, ae, f. : le soin, l'effort (operam dare : se consacrer à)

orbis, is, m. : cercle globe. - terrarum : le monde

otium, ii, n. : le loisir, le calme, le repos

portus, us, m. : port

praeterea, inv. : en outre

privatus, a, um : privé

promitto, is, ere, misi, missum : lâcher en avant, envoyer à, promettre, accepter une invitation (promissus, a, um : qu'on a l'aissé pousser, qui pend)

publicus, a, um : public

quantum, ... tantum : autant... autant

quantum, inv. : combien ?

saxum, pierre, rocher, roche

sensus, us, m. : le sens, les sentiments

somnus, i, m. : sommeil

summus, a, um : superlatif de magnus. très grand, extrême

supersum, es, esse, fui : demeurer, survivre

sustineo, es, ere, tinui, tentum : soutenir, supporter

tandem, adv. : enfin

tego, is, ere, texi, tectum : 1. couvrir, recouvrir 2. cacher, abriter 3. garantir, protéger

tempestas, atis, f. : temps, mauvais temps

turba, ae, f. : foule, désordre, émoi

ultimus, a, um : dernier

umquam, inv. : une seule fois ; avec une négation : jamais

vulgus, i, n. : la foule, le commun des hommes


fréquence 3 :

aeger, gra, grum : malade (aegrum, i, n. : la maladie)

aptus, a, um : attaché à, apte

consequor, eris, i, cutus sum : obtenir

cultus, us, m. : action de cultiver, culte, élégance raffinée

flecto, is, ere, flexi, flexum : courber (flexum mare : une crique)

lateo, es, ere, latui : se cacher

moles, is, f. : la masse

obsideo, es, ere, edi, essum : être assis; occuper un lieu, assiéger, bloquer, investir

paene, adv. : presque

partim, adv. : en partie

pauci, ae, a : pl. peu de

pons, pontis, m. : le pont

quies, etis, f. : tranquilité

recedo, is, ere, cessi, cessum : repartir, s'en aller

revoco, as, are : rappeler

scilicet, adv. : il va de soi, bien entendu

securus, a, um : tranquille, sûr

tardus, a, um : lent, mou, stupide

tracto, as, are : toucher; manier, prendre soin, ; se comporter, s'occuper de

vito, as, are : éviter


fréquence 4 :

diligenter, adv. : attentivement, scrupuleusement

exitium, ii, n. : la fin, la mort

externus, a, um : extérieur

fames, is, f. : faim

ignoro, as, are : ignorer

iners, inertis : sans activité, sans énergie, inactif

mando, as, are : confier

porto, as, are : porter

ruina, ae, f. : chute, écroulement, effondrement, catastrophe, ruine

septem, adj. num. : sept

tanto, adv. : suivi d'un comparatif = autant, d'autant


ne pas apprendre :

administro, as, are : gouverner, administrer

adquiesco, is, ere, quieui, quietum : trouver le repos

aequitas, atis, f. : équité

alimentum, i, n., plutôt au pl. : aliments

altius, adv. : plus haut, plus fort

apto, as, are : accrocher, préparer, disposer

C, = Caius, ii, m. : abréviation.

Caesar, aris, m. : César, empereur

capax, acis : qui peut contenir, spacieux ; capable de + génitif

certus, a, um : certain

cibaria, orum : les aliments, la nourriture

dissimulatio, inis, f. : la dissimulation, la feinte

documentum, i, n. : l'exemple, le modèle, l'enseignement, la démonstration

egero, is, ere, gessi, gestum : - tr. - emporter dehors, retirer, enlever

egestas, atis, f. : misère ; + gén. : le manque de ...

esurio, is, ire, ivi ou ii : avoir faim

excerpo, is, ere, cerpsi, cerptum : prendre des notes

exhibeo, es, ere, ui, itum : montrer, donner des représentations, présenter

fluctus, us, m. : flot

furiosus, a, um : dément

Gaius, i, m. : Gaius, Caius

generosus, a, um : de bonne race, noble

honorificus, a, um : honorable

imitatio, onis, f. : imitation

indoles, is, f. : les qualités natives, les talents, les penchants

inquietus, a, um : troublé, agité

intra, prép + acc : au-dedans de, moins de ; adv : à l'intérieur

jumentum, i, n. : le bétail

laboriosus, a, um : qui demande du travail, qui se donne au travail, actif, laborieux

ludo, is, ere, lusi, lusum : jouer

mandatum, i, n. : le mandat, la mission

mergo, is, ere, mersi, mersum : plonger, tremper

milium, ii, n. : mille

ministerium, i, n. : service, tâche

mitigo, as, are : rendre doux, calmer, apaiser

nosse, infinitif parfait de nosco, is, ere : connaître

objicio, is, ere, jeci, jectum : jeter devant, placer devant, exposer, reprocher

octo, adj. num. inv. : huit

officio, is, ere, fec, fectum : 1. se mettre devant, faire obstacle, gêner 2. gêner, entraver

pernicitas, atis, f. : la souplesse, la vitesse, la légèreté

preces, um, f. pl. : prières

quot, inv. : tant de ; tot... quot, autant de... que ; totidem... quot, aussi souvent... que

religiosus, a, um : consciencieux, honnête, scrupuleux; pieux, scrupuleux, superstitieux

repono, is, ere, posui, positum : replacer, reposer, remettre

Romanus, a, um : Romain (Romanus, i, m. : le Romain)

sarcina, ae, f. : le bagage (souvent au pluriel : les bagages, les effets)

satius, adv. : préférable, plus à propos

segnis, e : lent, indolent, inactif, paresseux

sollicitudo, dinis, f. : tourment, grosse inquiétude

strenue, adv. : hardiment

superstes, itis : qui reste, qui survit, survivant

tranquillus, a, um : calme, tranquille

venter, tris, m. : le ventre

vigor, oris, m. : la vigueur, la force vitale

viscus, eris, n. : chair, entrailles

vividus, a, um : plein de vie, vigoureux, vif, énergique


Traduction au plus près du texte :

Par conséquent, retire-toi de la foule, mon très cher Paulinus, et, toi qui as été ballotté de façon disproportionnée par rapport à ton âge (littéralement : sans proportion avec la durée de ta vie), retourne enfin dans un port plus tranquille. Pense au nombre des déferlantes que tu as affrontées, au nombre des tempêtes, les unes, privées, que tu as endurées, les autres, publiques, que tu as attirées sur toi; désormais, grâce à des exemples pénibles et bouleversants, ta vertu a été suffisamment démontrée : fais l'expérience de ce qu'elle peut produire dans le repos. Admettons que la plus grande partie de ta vie, et assurément la meilleure, ait été consacrée à l'État : prends aussi une partie de ton temps pour toi. Mais je ne t'invite pas à un repos apathique et inactif : <ce n'est pas > pour que , par le sommeil et les plaisirs chers à la foule, tu engloutisses tout ce qui existe en toi en fait de (trad du génitif) caractère énergique. Ceci n'est pas se reposer. Tu trouveras de plus grandes affaires (trad du pluriel neutre) que toutes celles que tu as maniées jusqu'ici avec empressement, affaires que tu pourras (trad du subjonctif) remuer en étant placé à l'écart et sans trouble. Assurément toi, tu gères les comptes du monde entier (orbis terrarum), de façon aussi désintéressée que ceux d'autrui, aussi active que les tiens, aussi scrupuleuse que ceux de l'état : tu gagnes l'affection dans une fonction, dans laquelle il est difficile d'éviter la haine; mais pourtant, crois moi, il est préférable (satius est) de connaître les comptes de sa vie que ceux du blé de l'état. Cette vigueur d'esprit (qui est la tienne : istum), parfaitement capable des plus grandes choses, détourne (revoca a + abl)la d'un ministère certes honorable mais trop peu propice à une vie heureuse (= au bonheur) , ramène la (revoca ad + acc) à toi : et songe que tu n'as pas fait cela , par toute l'étude des belles lettres, pour que te fussent bien confiés de nombreux milliers de <sacs> de blé : tu avais promis, à ton sujet, quelque chose de plus grand et de plus haut. Ils ne manqueront pas, les hommes d'une économie rigoureuse et d'une activité acharnée. Elles sont bien plus aptes (tanto aptiora) à emporter les fardeaux, les lentes bêtes de somme, que les nobles chevaux : leur agilité de bonne race (noble et native : generosus vient de genus) , qui l'a jamais écrasée d'un lourd fardeau?Questions : vers le commentaire :

Sénèque; De brevitate vitae XVIII Questions


Méthode : 1) analyser les questions pour ne mentionner dans sa réponse que ce qui est demandé (en soulignant par exemple les mots les plus importants de la question) 2) relever les citations; lorsqu'elles sont longues, souligner les mots qui méritent commentaire, en fonction de la question posée (cf les termes soulignés) ; 3) s'il y a trop de citations pour traiter une question, choisir celles qui paraissent les plus pertinentes, ou bien celles qu'on ne réutilisera pas pour une autre question 4) rédiger les réponses, qui doivent être courtes (8 à 10 lignes, en général, parfois nettement moins - ici par exemple pour la dernière question -; la longueur d'une réponse est à ajuster en fonction de la masse des citations à commenter; le jour de l'examen, commencer par répondre aux questions simples, demandant le moins de développement, lors de la rédaction); pour les réponses longues, prévoir plusieurs paragraphes en regroupant par thème les citations à commenter. Lors de la rédaction, veiller à toujours réutiliser des termes de la question posée.


Questions :


Quel portrait de fonctionnaire de l'Etat Sénèque propose-t-il de Paulinus? À quels procédés recourt-il pour faire ce portrait?


Citations utilisables :


jactatus ; Cogita quot fluctus subieris ; quot tempestates …partim publicas in te converteris ; laboriosa et inquieta documenta ; Major pars aetatis, certe melior, rei publicae data est ; Tu quidem orbis terrarum rationes administras tam abstinenter quam alienas, tam diligenter quam tuas, tam religiose quam publicas; in officio amorem consequeris in quo odium vitare difficile est ; a ministerio honorifico quidem ; rationem frumenti publici nosse ; tibi multa milia frumenti bene committerentur ; et frugalitatis exactae homines et laboriosae operae ; gravi sarcina ;


Rédaction :


Selon Sénèque, Paulinus est un remarquable fonctionnaire de l'Etat . En effet, comme tout haut fonctionnaire, il doit assumer une vie agitée (Cogita quot fluctus subieris ; quot tempestates …partim publicas in te converteris ; laboriosa et inquieta documenta ;) et de hautes responsabilités (tibi multa milia frumenti bene committerentur), exigeant beaucoup de travail (laboriosa opera ; gravis sarcina ). Il a consacré la plus grande et la meilleure part de son existence au service de l'Etat (premières lignes). Mais il est valorisé par rapport à bien d'autres, notamment par le rythme ternaire employé (qui ne met en relief que des qualités : abstinenter, diligenter, religiose, de plus en plus positives), les jeux d'équivalence entre les vertus privées et les vertus publiques dans les mêmes lignes (car pour les stoïciens, la vertu est une, et s'exerce partout), par l'éloge fondé sur la belle antithèse (in officio amorem consequeris in quo odium vitare difficile est ) et grâce aux métaphores initiale et finale (voir la réponse à la question suivante). En trois lieux stratégiques du passage (début, milieu et fin) l'extraordinaire valeur de Paulinus en tant que haut fonctionnaire est ainsi soulignée.


Étudiez et commentez les métaphores.


Citations utilisables :


Excerpe itaque te vulgo, Pauline carissime, et in tranquilliorem portum non pro aetatis spatio jactatus tandem recede. Cogita quot fluctus subieris, quot tempestates partim privatas sustinueris, partim publicas in te converteris;

tanto aptiora portandis oneribus tarda jumenta sunt quam nobiles equi, quorum generosam pernicitatem quis umquam gravi sarcina pressit?


Rédaction :

Les deux métaphores qui encadrent notre extrait portent sur des domaines très différents : à la métaphore marine du début s'oppose une métaphore finale centrée sur l'usage du cheval.

La première métaphore compare Paulinus à un capitaine de vaisseau qui affronte les dangers de la mer; l'existence , tant privée ( tempestates partim privatas ) que publique (partim publicas ) n'est qu'un combat contre des éléments déchaînés au milieu desquels le citoyen romain est ballotté (jactatus) dans les obligations sociales et les vicissitudes politiques. Cette existence convient pour l'âge mûr (cf le : non pro aetatis spatio ) et pour le commun des mortels (vulgus), mais non pour le sage que doit, selon Sénèque, devenir Paulinus (cf les 3 impératifs )

La seconde métaphore permet à Sénèque d'accroître le caractère persuasif de son texte . En effet, il compare les tâches publiques à de lourds fardeaux ( onera, gravis sarcina) que l'on doit réserver à de solides mais lentes bêtes de somme ( tarda jumenta) : les hauts fonctionnaires. Cette métaphore est sûrement liée à la fonction même de Paulinus (préfet de l'annone) qui entraînait l'emploi de bêtes de somme, et est habilement empruntée à sa vie quotidienne (comme d'ailleurs la précédente puisque le blé arrivait à Rome sur des vaisseaux qui affrontaient tous les dangers). Mais le caractère négatif et dévalorisant de cette comparaison est d'autant plus fort que, d'après Sénèque, Paulinus, lui , fait partie des nobiles equi, et par conséquent est comparé aux chevaux qui doivent remporter des courses ou aller à la bataille, que l'on avilirait en les chargeant trop. Les tâches publiques sont une charge pour le philosophe, homme d'élite qui doit se consacrer à ce pour quoi il est fait : la noble philosophie.


Relevez le lexique du temps: quel rôle joue-t-il dans l'argumentation de Sénèque?


Citations utilisables :


non pro aetatis spatio jactatus ;

Major pars aetatis, certe melior, rei publicae data est: aliquid temporis tui sume etiam tibi ; cogita non id egisse te ab aetate prima omni cultu studiorum liberalium ut tibi multa milia frumenti bene committerentur ;


Rédaction :


Le lexique du temps insiste sur les rôles différents que doivent jouer les divers stades de la vie pour Paulinus . La durée de l'existence (aetas, 3 fois) est divisée en parties distinctes (spatium , major pars , et prima aetas ), qui doivent être consacrées chacune à une activité : la prima aetas aux études (cultus studiorum liberalium), puis une période consacrée au service de l'état (la plus longue : major, et la meilleure, melior), enfin une période à consacrer à soi, pour les plus doués, que l'on a pu repérer dès l'enfance. Il est important de voir, dans l'argumentation de Sénèque, que ce philosophe insiste sur le fait qu'on ne peut se consacrer à soi-même qu'après s'être dévoué à l'état : le service public, le fait de travailler à préserver ou instaurer l'harmonie sociale (thème cher aux stoïciens) passe avant le fait de se perfectionner. Dès lors, l'otium, d'ailleurs redéfini comme haute activité de l'esprit, n'est pas contradictoire avec le bien public, mais complémentaire : il consiste en un exercice plus exigeant encore de sa virtus. Il devient donc assimilable pour un romain comme Paulinus.


Quelle hiérarchie Sénèque établit-il entre service de l'état et bonheur personnel? En quoi peut consister la beata vita pour le sage?


Citations utilisables :


Excerpe itaque te vulgo; satis jam per laboriosa et inquieta documenta exhibita virtus est ; aliquid temporis tui sume etiam tibi ; invenies majora omnibus adhuc strenue tractatis operibus quae repositus et securus agites ; sed tamen, mihi crede, satius est vitae suae rationem quam frumenti publici nosse ; Istum animi vigorem rerum maximarum capacissimum a ministerio honorifico quidem sed parum ad beatam vitam apto revoca ;

majus quiddam et altius de te promiseras

tranquilliorem portum / jactatus ; experire quid in otio <virtus> faciat ; cultu studiorum liberalium ;


Rédaction :


Sans cesse, comme le prouve l'utilisation de satis dans le texte , le jeu des concessions et des oppositions (sed tamen ; quidem sed parum), les comparatifs (majora + ablatif; majus quiddam et altius) Sénèque fait apparaître le service de l'état comme inférieur et contradictoire avec le bonheur personnel , bien qu'il représente une étape nécessaire dans la marche vers la sagesse. En cela, Sénèque apparaît comme un adepte modéré du stoïcisme. Mais il ne s'est jamais prétendu sage! Pour le sage qu'il invite Paulinus à devenir, il s'agit de trouver le repos après avoir consacré sa vie à l'activité et au travail social (laboriosa et inquieta documenta, opposés au tranquilliorem portum du début); le sage est un homme énergique, dont le bonheur ( beata vita) consiste, une fois séparé et mis à l'abri (repositus et securus), à travailler sur soi (agitare) et faire les comptes de sa vie (vitae suae rationem nosse,), en utilisant pour cela tout ce qu'a développé en lui , depuis sa première enfance, l'étude des arts libéraux.

La virtus stoïcienne (fondée sur : connaissance, justice, maîtrise de soi, courage) trouve alors un plus haut domaine d'application .


D'après le texte, essayez de définir ce qu'est l'otium pour les stoïciens .


Citations utilisables :


Tranquilliorem ; experire quid in otio <virtus> faciat ; Nec te ad segnem aut inertem quietem voco, non ut somno et caris turbae voluptatibus quidquid est in te indolis vividae mergas: non est istud adquiescere ; quae repositus et securus agites ; vitae suae rationem nosse ; Istum animi vigorem rerum maximarum capacissimum ;

beatam vitam ; majus quiddam et altius ;


Rédaction :


L'otium des stoïciens, d'après ce texte, se distingue radicalement de l'otium du vulgaire. Ce dernier est mou (segnis) et inactif (iners), et consiste à dormir (somnum) ou à se livrer aux plaisirs (caris turbae voluptatibus ); en cela d'ailleurs il ne peut qu'être soumis à l'inquiétude, et à la loi du désir. Par opposition, l'otium du stoïcien sera énergique et actif (le sage se caractérise par sa vigueur -animi vigor- et son énergie -indoles vivida-), son activité intellectuelle et morale, toute orientée vers la lucidité (vitae suae rationem nosse ), se déroulant néanmoins dans le calme (tranquillitas, quies) de la retraite (repositus et securus ).


Retour en haut du texte